herb

Internetowy serwis
Gminy Świerklany

W ślad za pismem Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE) w Warszawie, przypominamy o obowiązku raportowania do Krajowej bazy. Obowiązek ten dotyczy wszystkich podmiotów, których działalność powoduje emisję gazów i pyłów oraz innych substancji do atmosfery. Raportowanie (do końca lutego każdego roku za rok poprzedni) wymaga wcześniejszego zarejestrowania się poprzez złożenie formularza rejestracyjnego.

Zgodnie z art. 286 ust. 3  Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r (Dz.U. z 2018r. poz. 799 z późniejszymi zmianami) podmiot korzystający ze środowiska jest zobowiązany do przedkładania marszałkowi województwa wykazu sporządzonego na podstawie informacji zawartych w raporcie do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji.

W celu ułatwienia podmiotom korzystającym ze środowiska realizacji obowiązku, o którym mowa wyżej, w systemie Krajowej bazy została uruchomiona dodatkowa funkcjonalność, umożliwiająca przygotowanie wykazu zawierającego informacje o korzystaniu ze środowiska oraz wysokości należnych opłat do marszałka województwa, na podstawie danych z raportu do Krajowej bazy. Jest to usługa pomocnicza z której korzystanie jest dobrowolne.

Adres strony: https://krajowabaza.kobize.pl/

Ewentualne pytania nt. raportowania i korzystania z usługi prosimy kierować do KOBIZE pod numer tel. 22 5696596

kadencja20142018 2

Sesja Rady Gminy On line

  bip  sekap

dziennik ustaw

monitor polski


portal

dyzury aptek

gminna komunikacja

fundusze zewnetrzne

wybory18

Deklaracja dostępności

porady

Jakość powietrza

Meteo

gkrpa

dostawa pradu2

strategia

budzet

logo rewitalizacja

smp

czp 

inf_publiczna

lot

tvt
 
Subregion

 kmz

Urząd Gminy Świerklany

ul. Kościelna 85
44-266 Świerklany

 tel. 32 432 75 00, fax (32) 432 75 01
e-mail: ug@swierklany.pl
ESP(e-puap): /eoj70cl54k/skrytka

NIP 642-31-96-835

REGON 000551326

Konto bankowe
82 8470 0001 2001 0012 9323 0007

Godziny urzędowania

 poniedziałek - środa od 730 do 1530
czwartek od 730 do 1700
piątek od 730 do 1400

 

Kasa czynna

poniedziałek - środa od 730 do 1500
czwartek od 730 do 1630
piątek od 730 do 1330

Gmina Świerklany

NIP 642-10-18-555

REGON 276259008

 

 

Telefony alarmowe