herb

Internetowy serwis
Gminy Świerklany


Przedszkole, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum dla Jankowic
Budowa Gimnazjum w Świerklanach Dolnych
Szkoła Podstawowa Świerklany Dolne
Basen z zapleczem sportowym stołówką i boiskami zewnętrznymi przy Gimnazjum w Świerklanach Dolnych
Sala gimnastyczna z przedszkolem 4 oddziałowym w Świerklanach Górnych
Hala stalowa z magazynem dla GZGK Świerklany
Budowa Windy dla SPZOZ w Jankowicach
Kanalizacja Gminna
Oświetlenie uliczne

Przedszkole, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum dla Jankowic


Inwestycję mającą na celu budowę nowoczesnej szkoły odpowiadającej aktualnym standardom socjalno - dydaktycznym rozpoczęto od założeń projektowych w latach 1999/2000 oraz wykupu gruntu od osób prywatnych. Obiekt miał powstać w celu umożliwienia przeprowadzki uczniów szkoły podstawowej w Jankowicach przy ul. Kościelnej zagrożonej katastrofą budowlaną w wyniku oddziaływania eksploatacji górniczej w tym rejonie. Kompleks szkolny w swych zamierzeniach miał również zapewnić lokum dla uczniów Gimnazjum z budynku przy Prostej w Jankowicach jak też Przedszkola z ulicy Poprzecznej w Jankowicach.
Stan techniczny tych budynków również był nieodpowiedni i wymagał nieustannych remontów na skutek szkód górniczych ze strony KWK Jankowice.
Roboty budowlano - montażowe rozpoczęto w lipcu 2001 r przy udziale Generalnego Wykonawcy Inwestycji -Przedsiębiorstwa Budowlanego "BARMA" z Sosnowca pod nadzorem budowlanym prowadzonym przez Spółdzielnię Inwestprojekt Śląsk z Katowic.
Na inaugurację roku szkolnego we wrześniu 2003 roku oddano do użytku segmenty przeznaczone dla uczniów szkoły podstawowej wraz z kuchnią i „dużą" salą gimnastyczną o wymiarach płyty boiska 19x36 m. W części centralnej obiekt został wyposażony w wewnętrzną windę dla niepełnosprawnych. W roku następnym udostępniono segment gimnazjalny oraz boiska zewnętrzne: trawiaste, wielofunkcyjne o nawierzchni polimerowej, bieżnię i skocznię w dal a w kolejnym, tj. 2005 roku oddano do użytku przedszkole z kuchnią i "małą" salą gimnastyczną o wymiarach 12 x 24 m oraz ogródek jordanowski.
Całkowity koszt obiektu wraz z wyposażeniem wyniósł 19,75 min zł, z czego finansowy wkład KWK "Jankowice" w ramach Rybnickiej Spółki Węglowej wyniósł 10,873 miliona zł na co złożyło się sfinansowanie w 90 % wartości projektu budowlanego, zabezpieczenie fundamentów obiektu na szkody górnicze jak również wynegocjowana z władzami Gminy kwota odtworzeniowa budynku szkolnego przy ulicy Kościelnej w Jankowicach, który został rozebrany na koszt kopalni w roku 2()04.Gmina otrzymała też dofinansowanie na dokończenie robót na obiekcie ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu w wysokości 1.276 min złotych. Firma Becker - Warkop ufundowała kopułę obserwatorium astronomicznego oraz teleskop zwierciadlany przy współpracy z firmą ZOK Sp. z o.o. Jastrzębie. Łączna powierzchnia zabudowy kompleksu obiektów wynosi 5 109 m2 a kubatura 37 586 m3 Całkowita powierzchnia użytkowa pomieszczeń wynosi: 7 375 m2.

Budowa Gimnazjum w Świerklanach Dolnych


Prace budowlano-montażowe na obiekcie rozpoczęto w styczniu 2002 r. i kontynuowano w roku 2003 siłami Generalnego Wykonawcy, tj. Przedsiębiorstwa Budowlanego "BARMA" z. Sosnowca pod nadzorem Spółdzielni Inwestprojekt Śląsk z Katowic. Budynek oddano do użytku wraz z salą gimnastyczną o wymiarach 15 x 24 m na inaugurację roku szkolnego 2003/2004. Powierzchnia zabudowy wynosi 1897 m2, kubatura 12 671 m3 a powierzchnia użytkowa 2803 m2. Gimnazjum zbudowano jako 12 oddziałowe z przeznaczeniem dla 300 uczniów.
W roku 2005 kontynuowano prace remontowe boisk przyszkolnych siłami firmy „MAGNAT" z Rybnika. Wykonano renowację nawierzchni bieżni boiska trawiastego wraz z jego odwodnieniem systemem drenarskim jak i bieżni wraz ze skocznią w dal. W roku 2006 wykonano przy boisku szkolnym od strony pd. - wsch. płyty boiska piłkochwyt o wysokości 6 m na długości 45 m. Nakłady inwestycyjne i remontowe wyniosły 4,59 miliona zł.

Szkoła Podstawowa Świerklany Dolne


W roku 2004 przystąpiono do wykonania remontu pomieszczeń klasowych, w zakresie wymiany podłóg jak też wykonania okładzin ściennych w ceramice budowlanej. Położono też ceramikę na ciągach komunikacyjnych wraz z malowaniem ścian wewnętrznych. Wymieniono drzwi wewnętrzne, grzejniki i piony centralnego ogrzewania jak również zmodernizowano oświetlenie w pomieszczeniach lekcyjnych. Roboty remontowo - modernizacyjne prowadził PRB "ERBUD" z Rybnika, zaś prace budowlane zmierzające do poprawienia komfortu cieplnego obiektu poprzez docieplenie ścian zewnętrznych styropianem wraz z fakturą tynkarską w ilości 1058 nr wykonał Zakład Budowlany H. Marcinek z Wodzisławia Śląskiego. Na wniosek Gminy z Urzędu Marszałkowskiego w ramach dotacji z Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich otrzymano kwotę w 187,6 tys. zł na częściowe sfinansowanie robót wewnętrznych.
Umorzenie pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 130,94 tys. zł stanowiło wkład na częściowe sfinansowanie robót termo-modernizacyjnych. Zadanie zakończono w I kwartale 2005 r. a całkowity zakres finansowy robót zamknął się kwotą: 693,24 tys. zł.

Basen z zapleczem sportowym stołówką i boiskami zewnętrznymi przy Gimnazjum w Świerklanach Dolnych.


W roku 2004 przystąpiono do sporządzenia dokumentacji projektowej, której autorem została Pracownia „EKOBUD" z Łodzi. Złożone wnioski o współfinansowanie ze strony Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego jak też Europejskiego Obszaru Gospodarczego nie znalazły akceptacji w Komitetach Sterujących wyborem inwestycji przewidzianych do współfinansowania. W związku z tym Gmina była zmuszona do rozbicia inwestycji na dwa etapy i realizację pierwszego ze środków własnych. Etap pierwszy obejmujący budowę pełnowymiarowego boiska sportowego dla LKS „FORTECA", którego dotychczasowe boisko trawiaste w Świerklanach Dolnych wraz z zapleczem musi ulec likwidacji z uwagi na projektowany przebieg autostrady, jak i treningowego z przeznaczeniem dla trampkarzy młodszych oraz uzdolnionej sportowo młodzieży gimnazjalnej.
Realizacji obiektu podjęło się konsorcjum dwóch firm: "MASTERS" ze Szczecina i "PROMIL" z Jankowic. Roboty budowlane rozpoczęto w 2005 r. i kontynuowano w 2006 r. Zakończenie robót przewiduje się z końcem listopada 2006 r. Zakres inwestycji oprócz wzmiankowanej budowy 2 boisk piłkarskich o nawierzchni z trawy sztucznej PRESTIGE obejmuje budowę zadaszonej trybuny dla widzów z miejscami siedzącymi wraz z sanitariatami w części podziemnej trybun, bieżnię wokół boiska treningowego, skocznię w dal, boisko do piłki plażowej, kącik rekreacyjny z 2 altankami i rożnem, sanitariat dla niepełnosprawnych, oświetlenie terenu, ogrodzenie, przyłącza prądu, wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej jak też modernizację z poszerzeniem  ul. Zamkowej, dojścia i parkingi. Całkowity  koszt  inwestycji oszacowano na 9,7 mln. zł

Sala gimnastyczna z przedszkolem 4 oddziałowym w Świerklanach Górnych


W celu wyrównywania warunków nauczania i opieki przedszkolnej pomiędzy placówkami na terenie Gminy Świerklany, w sołectwie Świerklany Górne przy placówce szkolnej przy ulicy Boryńskiej rozpoczęto w roku 2005 budowę sali gimnastycznej o powierzchni płyty boiska 19 x 38 m z zapleczem socjalnym oraz segmentu przedszkola 4 oddziałowego z przeznaczeniem dla 96 dzieci. Kubatura obiektu wynosi 17 373 m3 zaś powierzchnia użytkowa 2 987 m2.
Projekt obejmuje modernizację pomieszczeń kuchennych z możliwością wydawania posiłków zarówno dla uczniów szkoły podstawowej jak i dla tych najmłodszych dzieci z segmentu przedszkolnego. Celem znoszenia barier architektonicznych dla niepełnosprawnych obiekt wyposażono w 2 windy; jedną dla zaplecza sportowego zaś drugą dla segmentu przedszkolnego. Przewidziano również podjazdy jak i sanitariaty dla niepełnosprawnych. Projekt budowlany wykonało Biuro Architekt Kaczmarczyk z Suchej Beskidzkiej a realizacji podjęło się Przedsiębiorstwo Budowlane z Katowic pod nadzorem Spółdzielni Inwestprojekt Śląsk z Katowic. Zakończenie prac kubaturowych przewidziano w IV kwartale 2006 r. Dokończenie budowy infrastruktury sportowej tj. boisk zewnętrznych nastąpi w 2007 r. Przewidywany koszt robót kubaturowych wraz z nadzorem inwestorskim wynosi 6,6 min zł.

Hala stalowa z magazynem dla GZGK Świerklany


Dla zapewnienia stosownego zaplecza dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w roku 2003 powstał projekt oraz wykup działki pod inwestycję zlokalizowaną w bliskim sąsiedztwie oczyszczalni ścieków przy ul. Pogodnej w Świerklanach. Projekt budowlany powstał w pracowni EKOBUD w Łodzi i zakładał budowę lekkiej hali stalowej o funkcji garażu z zapleczem magazynowym oraz socjalnym dla obsługi. Staraniem firmy "Al.- DUE" z Rybnika powstał obiekt o kubaturze 1681 m3 i powierzchni zabudowy 391 m2. Teren obiektu wraz z utwardzonym placem manewrowym o powierzchni 1335 m2 został w całości ogrodzony. Koszt realizacji obiektu 573,35 tys. zł.

Budowa Windy dla SPZOZ w Jankowicach


W ramach znoszenia barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych korzystających z pomocy medycznej na terenie Samodzielnego Publicznego Ośrodka Opieki Zdrowotnej w Jankowicach w roku 2005 wybudowano windę zewnętrzną o napędzie śrubowym umożliwiającą bezpośredni kontakt osobom na wózkach inwalidzkich z przychodnią lekarską na pierwszym piętrze budynku. Dodatkowo przystosowano pomieszczenie WC dla tych osób na poziomie pierwszego piętra jak również wybudowano miniparking na dwa stanowiska przy podjeździe do windy. Przebudowano też wejście dla Biblioteki Gminnej z uwagi na kolizję starego z usytuowaniem windy przy budynku. Wartość wykonanych prac zamknęła się kwotą 144,67 tys. zł

Kanalizacja Gminna

  • Budowa kanalizacji sanitarnej z pomocą programu SAPARD w roku 2003

Realizację budowy kolejnych odcinków kanalizacji sanitarnych mających za zadanie uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Świerklany w oparciu o program SAPARD rozpoczęto w 2003 r przy pomocy Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych - Holding SA. z Katowic. Zrealizowano 5 zadań obejmujących budowę kanalizacji sanitarnej przy ulicach: Plebiscytowa, Kościuszki, Kościelna, Boryńska, Parytatyczna, Szkolna, Górnicza, Piaskowa, Wrzosowa. Nadzór inwestorski prowadziło Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych z Rybnika. Wykonano prace o wartości 3,37 min zł, z czego zrefundowano kwotę w wysokości 1,21 min złotych. Przyłączono 184 gospodarstwa domowe.

  • Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Świerklany w zlewniach PII-1, PII - 2 i PII - 3 w raz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Świerklanach Górnych.

REALIZACJA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANA JEST ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH ZINTEGROWANEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWOJU REGIONALNEGO

Wysokość dofinansowania: 75% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Pozostałe 25% kosztów kwalifikowanych oraz koszty niekwalifikowane zapewnia Inwestor, tj. Gmina Świerklany. Koszty te finansowane są ze środków pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wpłat mieszkańców jako udział w kosztach budowy przyłączy oraz środków własnych Gminy. Realizacja projektu obejmuje następujące zadania:
1. Rozbudowa oczyszczalni ścieków „Świerklany Górne"
2. Budowa kanalizacji saiutarncj wraz z przyłączami w zlewni PII-3
3. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w zlewni PII-2
4. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w zlewni PII-1

  • ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Przedmiotem tego zadania jest budowa drugiego reaktora biologicznego oraz drugiego bloku osadników wtórnych a także budowa placów do składowania i kompostowania osadów, silosa wapna palonego oraz stacji magazynowania i dawkowania reagenta PAX.
Zadanie to obejmuje również elementy rozbudowy i modernizacji obiektów istniejących tj. rozbudowę budynku technologicznego wraz z przewodami technologicznymi i wymianą agregatu prądotwórczego, modernizację pompowni osadu recyrkulowanego i nadmiernego oraz modernizację istniejącego reaktora. Wszystkie koszty rozbudowy oczyszczalni stanowią koszty kwalifikowane inwestycji.
Realizację zadania prowadzi PU BORBUD z Raciborza a inwestorem zastępczym jest konsorcjum firm, którego liderem jest GPW Katowice.
Termin rozpoczęcia: 12.07.2005 r.
Termin zakończenia 28.02.2007 r.
Umowna wartość netto zadania 5 553 311,91 zł

  • BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W ZLEWNI PII-3

Rejon ulic: Pogodnej, Żorskiej, Szkolnej, Boryńskiej, Szerockiej (częściowo) w Świerklanach Górnych.
Zadanie to obejmuje budowę kolektorów tłocznych i grawitacyjnych wraz z. przyłączami o łącznej długości 23,5 km, 7 pompowni sieciowych. Realizację tego zadania prowadzi konsorcjum firm: ZRSB Antoni Motyczka z Wodzisławia Śląskiego (lider), CETUS Energetyka Gazowa ze Świerklan, BUDEXIM z Rybnika. Inwestorem zastępczym jest konsorcjum firm, którego liderem jest GPW Katowice. Termin rozpoczęcia: 12.07.2005 r. Termin zakończenia 31.03.2007 r.
Koszty budowy sieci kanalizacji i pompowni stanowią koszty kwalifikowane projektu natomiast koszty budowy przyłączy domowych są kosztem niekwalifikowanym. Umowna wartość netto zadania: 10 816 786,27 zł.

  • BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W ZLEWNI PII-2

Rejon ulic: Kościelnej, Wodzisławskiej, Szklarnia, Hutniczej. Spacerowej, Jankowickiej, 3 Maja (częściowo), Piekarniczej, Rolniczej, Malarskiej, Strażackiej, Ogrodniczej, Żeglarskiej, Rybackiej, Rycerskiej, Budowlanej, Górnośląskiej, Wiejskiej, Jana III Sobieskiego, Henryka Pobożnego, Księdza Ligonia, Księdza Janika, Władysława Jagiełły w Świerklanach Górnych i Dolnych. Zadanie to obejmuje budowę kolektorów tłocznych i grawitacyjnych wraz z przyłączami o łącznej długości 37,7 km, 4 pompowni sieciowych. Realizację tego zadania prowadzi konsorcjum firm: ZRSB Antoni Motyczka z Wodzisławia Śląskiego (lider), CETUS Energetyka Gazowa ze Świerklan, BUDEXIM z. Rybnika. Inwestorem zastępczym jest konsorcjum firm, którego liderem jest GPW Katowice. Termin rozpoczęcia: 12.07.2005 r. Termin zakończenia   31.03.2007r. Koszty budowy sieci kanalizacji i pompowni stanowią koszty kwalifikowane projektu natomiast koszty budowy przyłączy domowych są kosztem niekwalifikowanym. Umowna wartość netto zadania: 15 083 309,35 zł.

Oświetlenie uliczne


Celem poprawy bezpieczeństwa publicznego na drogach i ulicach Gminy Świerklany zainstalowano:
W roku 2003 zainstalowano 28 nowych punktów świetlnych z czego:
1. W sołectwie Jankowice o łącznej wartości 9 052 zł:
- przy ul. Górniczej - 2 punkty świetlne
- przy ul. Spokojnej -1 punkt świetlny
- przy ul. Karola Miarki - 5 punktów świetlnych
2. W sołectwie Świerklany Górne o łącznej wartości: 23 916 zl:
- przy ul. Stokrotkowej - 5 punktów świetlnych.
- przy ul. Budowlanych - 7 punktów świetlnych
3. W sołectwie Świerklany Dolne o łącznej wartości: 22 422 zl:
- przy ul. Aleja - 2 punkty świetlne,
- przy ul. Gogolów skiej -1 punkt świetlny
- przy ul. Szybowej - 5 punktów świetlnych.
W roku 2004 zainstalowano 6 nowych punktów świetlnych z czego:
1. W sołectwie Jankowice o łącznej wartości 7 083 zł:
- przy ul. Wesołej i osiedlu Hanuski 6 punktów świetlnych,
W roku 2005 wybudowano 5 nowych punktów świetlnych oraz wymieniono stare lampy rtęciowe na energooszczędne o łącznej wartości 37 865 zł, z czego:
1. W sołectwie Jankowice:
- wymieniono 34 punkty świetlne
2. W sołectwie Świerklany Górne:
- wymieniono 5 punktów świetlnych
3. W sołectwie Świerklany Dolne:
- wybudowano przy ul. Aleja 5 nowych punktów świetlnych,
- wymieniono 36 punktów świetlnych
W roku 2006 zainstalowano 5 nowych punktów świetlnych, z czego: 1. W sołectwie Jankowice o łącznej wartości 19 842 zl:
- przy ul. Topolowej - 5 nowych punktów świetlnych.


kadencja20142018 2

akcja zima

  bip  sekap

dziennik ustaw

monitor polski


portal

dyzury aptek

gminna komunikacja

fundusze zewnetrzne

wybory18

porady

Jakość powietrza

Meteo

gkrpa

dostawa pradu2

strategia

budzet

logo rewitalizacja

smp

czp 

inf_publiczna

lot

tvt
 
Subregion

 kmz

Urząd Gminy Świerklany

ul. Kościelna 85
44-266 Świerklany

 tel. 32 432 75 00, fax (32) 432 75 01
e-mail: ug@swierklany.pl
ESP(e-puap): /eoj70cl54k/skrytka

NIP 642-31-96-835

REGON 000551326

Konto bankowe
82 8470 0001 2001 0012 9323 0007

Godziny urzędowania

 poniedziałek - środa od 730 do 1530
czwartek od 730 do 1700
piątek od 730 do 1400

 

Kasa czynna

poniedziałek - środa od 730 do 1500
czwartek od 730 do 1630
piątek od 730 do 1330

Gmina Świerklany

NIP 642-10-18-555

REGON 276259008

 

 

Telefony alarmowe