Gmina Świerklany zrealizowała projekt pn.: Ukończenie budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w zlewni PII-1 w Gminie Świerklany z przekroczeniem autostrady A1.

Zakres projektu obejmował budowę grawitacyjno - ciśnieniowej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Świerklany w sołectwie Świerklany Dolne wraz z przekroczeniem kanalizacyjnym pod autostradą A1.

W ramach projektu wybudowano 14,1 km sieci kanalizacyjnej oraz 4 przepompownie ścieków. Realizacja projektu umożliwiła podłączenie do sieci kanalizacyjnej 307 gospodarstw.

Całkowity koszt inwestycji zrealizowanej w ramach projektu to 17 153 017,97 zł z tego 7 122 924,88 zł to kwota dofinansowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

 

skanowanie0001