W dniach od 22 do 27 listopada br. przedstawiony został do konsultacji na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Świerklany nr 224/XXXII/21 z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Świerklany lub jej jednostkom organizacyjnym.   W ww. okresie nie wpłynęła żadna opinia ani uwaga.