W dniach od 22 do 27 listopada br. przedstawione zostały do konsultacji na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy projekty uchwał dotyczące podatków  i opłat lokalnych na 2024 rok.   W ww. okresie nie wpłynęła żadna opinia ani uwaga.