Logo funduszu europejskiego
 
 Od kwietnia 2020 roku Gmina Świerklany realizuje projekt w ramach Programu "Zdalna szkoła" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Program jest odpowiedzią na sytuacje epidemiologiczną kraju, która zmusiła samorządy do zamknięcia szkół i przejścia na tryb nauki zdalnej. Jednak nie wszyscy uczniowie mieli swobodny dostęp do sprzętu komputerowego i Internetu umożliwiający efektywny udział w kształceniu zdalnym. Aby zapobiec temu niepokojącemu zjawisku cyfrowego i edukacyjnego wykluczenia, powstał program "Zdalna szkoła" umożliwiający samorządom zakup za środku unijne niezbędnego sprzętu i przekazanie go szkołom, a następnie uczniom i/lub nauczycielom.

W przypadku Gminy Świerklany w ramach umowy zawartej z Operatorem środków finansowych - Centrum Projektów Polska Cyfrowa - pozyskano środki w wysokości 69 988 zł. Za kwotę tę zakupiono 37 laptopów oraz 14 routerów dających dostęp do Internetu w technologii wi-fi. Sprzęt ten trafił do szkół zgodnie ze zgłoszonymi zapotrzebowaniami, tj:

  • 12 laptopów i 1 router do Szkoły Podstawowej nr 1 w Świerklanach,
  • 12 laptopów i 6 routerów do Szkoły Podstawowej nr 2 w Świerklanach,
  • 13 laptopów i 7 routerów do Szkoły Podstawowej w Jankowicach.