fundusze europejskie-program regionalny, Rzeczpospolita Polska, Śląskie, Unia europejska-europejski fundusz społeczny

Gmina Świerklany uzyskała dofinansowanie dla projektu pn.: „Budowa autonomicznego ulicznego oświetlenia solarnego umożliwiającego wykorzystanie energii przyjaznej środowisku na terenie Gminy Świerklany” Poddziałanie 4.1.2: Odnawialne źródła energii - RIT ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Beneficjent: Gmina Świerklany
Wartość całkowita projektu: 118 318,98 zł
Dofinansowanie: 100 571,13zł

Głównym celem projektu był wzrost poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Świerklany.

Celami dodatkowej to:

  • spadek emisji gazów cieplarnianych jak: CO2 i PM10.
  • wzrost bezpieczeństwa na ulicach bądź częściach, gdzie realizowany jest projekt.

W ramach projektu powstała infrastruktura oświetleniowa umożliwiająca wykorzystanie energii przyjaznej środowisku.

W ramach realizacji projektu zamontowano 20 lamp LED wraz z modułami fotowoltaicznymi na
następujących ulicach:

Świerklany:

  • ul. Słoneczna
  • ul. Rybnicka
  • ul. Plebiscytowa

Jankowice:

  • ul. Równoległa
  • ul. Poprzeczna

Zrealizowane zadania w ramach projektu:

Zadanie nr 1: Budowa infrastruktury oświetlenia
Przedmiotem zadania była budowa infrastruktury oświetlenia umożliwiającej wykorzystanie energii przyjaznej środowisku – autonomicznego oświetlenia solarnego na terenie Gminy w Świerklanach przy ulicy: Słonecznej, oraz w Jankowicach przy ulicy: Równoległej i Poprzecznej.
Zakres inwestycji obejmował m.in:

  • montaż i stawianie słupów oświetleniowych
  • montaż wysięgników rurowych
  • montaż kolektorów słonecznych


Zadanie nr 2: Promocja projektu
Przeprowadzono promocję projektu poprzez zamieszczenie informacji na stronie www oraz "Kurierze Gminy Świerklany. Obok Urzędu Gminy zamontowano pamiątkową tablicę. Na słupach zamontowano pamiątkowe tabliczki.