Zamierzenia i cele

 • budowa żłobka w gminie i rozbudowa istniejących placówek oświatowych,

 • aktywne pozyskiwanie środków zewnętrznych,

 • pozyskiwanie nowych inwestorów, tworzenie nowych miejsc pracy,

 • rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Świerklany/budowa wodociągu,

 • budowa i remonty dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą i oznakowaniem,

 • rozbudowa i tworzenie nowych terenów rekreacyjno-sportowych,

 • rewitalizacja terenów zdegradowanych i obiektów pogórniczych,

 • stwarzanie warunków do rozwoju terenów mieszkaniowych,

 • stworzenie wspólnej strategii rozwoju gmin powiatu rybnickiego

 • współpraca z Miastem Jastrzębie-Zdrój i okolicznymi gminami w zakresie w zakresie pozyskiwania środków z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji,

 • współpraca z III sektorem i z zagranicznymi partnerami,

 • rozwój działalności kulturalnej i społecznej,

 • renowacja zabytków znajdujących się na terenie Jankowic i Świerklan.