Wykaz telefonów alarmowych w Gminie Świerklany

Lp. Jednostka odpowiedzialna Telefon/Fax Telefon alarmowy
1. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku tel. 32 439 58 00 998
2. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rybniku tel. 32 422 10 00  
3. Komenda Miejska Policji w Rybniku tel. 32-429-52-00, fax. 32-429-52-44 997
4. Pogotowie Ratunkowe w Rybniku   999
5. Centrum Powiadamiania Ratunkowego   112
6. Powiatowa Stacja Sanitarno -Epidemiologiczna w Rybniku tel. 32 422 40 09  
7. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Rybniku tel. 32 422 26 58  
8. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Rybniku tel. 32 422 86 32  
9. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Biuro Powiatowe w Rybniku tel. 32 423 99 30  
10. Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego tel. 32-423-77-71 fax. 32-423-77-71  
11. Gminny Zakład Wodociągów - Zgłaszanie awarii wodno-kanalizacyjnych tel. 32-422-96-60, fax. 32-422-96-62 509-296-660
12. Oczyszczalnia ścieków - Sieć wodociągowa tel. 32-422-98-71,tel. 509-296-660 500-284-720, 509-296-660
13. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Świerklanach tel. (32) 440 87 38, tel. 32 440 87 39  
14. Bezdomne psy (po godzinach pracy)   697-219-197, 693-161-695
15. Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach tel. 32 207 77 77  
16. Wojskowy Komendant Uzupełnień w Rybniku tel. 261 124 708  
17. OSP Jankowice    
18. OSP Świerklany tel. 32 430 41 77  
19. Pogotowie Gazowe w Wodzisławiu Śl. tel. 32 455 24 02    
20. Pogotowie Energetyczne w Gliwicach tel. 32 303 09 91    


Jak się przygotować?

Jeśli poważna awaria, klęska żywiołowa lub inna sytuacja kryzysowa zdarzy się w Twoim miejscu zamieszkania, władze lokalne oraz służby ochrony ludności będą próbować Ci pomóc. Jednak Ty  również  musisz być  przygotowany. Ratownicy mogą nie być w stanie dotrzeć do Ciebie natychmiast po wystąpieniu katastrofy lub mogą być zmuszeni koncentrować swoje wysiłki w innym miejscu. Należy wiedzieć, co robić w przypadku zagrożenia, gdzie szukać schronienia, jak przygotować się do ewakuacji, jak ułatwić sobie przebywanie w pomieszczeniach przeznaczonych  do  tymczasowego zakwaterowania. Jak ograniczyć skutki katastrofy. Jak zabezpieczyć dobytek przed zniszczeniem.

Co należy zrobić?

W pierwszej kolejności trzeba ustalić, co Tobie i Twojej rodzinie zagraża. W tym celu:

  • sprawdź,  czy  rejon,  w  którym  zamieszkujesz  narażony  jest na jakiekolwiek zagrożenia. Wiadomości  na  ten  temat  szukaj  we  właściwym  terytorialnie urzędzie gminy lub miasta;
  • dowiedz się w "komórce organizacyjnej urzędu zajmującej się sprawami ochrony ludności", w  jakiej  strefie  zagrożenia  znajduje  się  twój  dom  i  jakiego  rodzaju  są  to  zagrożenia;
  • poznaj rodzaje alarmów, sygnałów alarmowych, sposoby ich ogłaszania i odwoływania oraz naucz się zasad zachowania się w przypadku ich ogłaszania;
  • zaopatrz  się  w  instrukcje,  poradniki  i  stosuj  się  do  zaleceń  w  nich  zawartych.  Będzieto  podstawą  do  przygotowania  się  i  sprawdzenia  własnych  możliwości  do  przetrwania
    w okresie pierwszych dni kataklizmu;