Spis treści

 

OBIEKTY SPORTOWE - BOISKA

Jednym z priorytetowych zadań gminy jest rozwój sportu i szeroko rozumianego III sektora. Dzieje się to nie tylko poprzez udzielanie dotacji na działalność pożytku publicznego i poprawę warunków uprawiania sportu, ale też gmina inwestuje w rozwój i modernizację istniejącej na jej terenie bazy sportowo-rekreacyjnej (stworzenie, utrzymywanie i stałe doposażanie obiektów).

W Świerklanach oddane zostało do użytku nowoczesne zaplecze sportowe – Gminny Obiekt Sportowy przy ul. Zamkowej 6 a, z którego korzysta klub sportowy z wieloletnią tradycją – LKS FORTECA Świerklany. Na potrzeby zawodników i kibiców udostępniono dwukondygnacyjny budynek z szatniami, magazynami i biurami, przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz boiska sportowe.

Previous Next Play Pause
Podobne zaplecze powstało przy ul. Sportowej w Jankowicach, na potrzeby LKS ORZEŁ Jankowice. Do dyspozycji mieszkańców gminy oraz osób przyjezdnych jest boisko z miejscami dla kibiców oraz budynek wyposażony w część użytkowo-socjalną.

Dzięki zainwestowanym środkom finansowym znacznie poprawiły się warunki uprawiania sportu w Gminie Świerklany.