Pragniemy poinformować wszystkich beneficjentów Programu „Czyste Powietrze", że zmieniło się stanowisko dotyczące kwalifikowania kosztów w zakresie modernizacji instalacji co/cwu oraz źródła ciepła. Przedstawiamy go poniżej.

Dotąd zapisy programowe uszczegóławiały (w załącznikach do Programu), że w ramach zakupu danego źródła ciepła do kosztów kwalifikowanych może być zaliczany zbiornik akumulacyjny/buforowy oraz zbiornik cwu. Zbiornik akumulacyjny/buforowy oraz zbiornik cwu jest kwalifikowany do dofinansowania w ramach kategorii źródło ciepła szczególnie w przypadku przedsięwzięć, w ramach których nie jest wykonywana modernizacja instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacja ciepłej wody użytkowej, zapisy z Programu nie ograniczają możliwości kwalifikowania zbiornika akumulacyjnego/buforowego oraz zbiornika cwu w kategorii „instalacja centralnego ogrzewania oraz instalacja ciepłej wody użytkowej”.

W ramach zakupu/montażu materiałów instalacyjnych i urządzeń wchodzących w skład instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej kwalifikowane do dofinansowania mogą być następujące elementy:

  • w przypadku instalacji grzewczej bez zbiornika akumulacyjnego/buforowego – instalacja od sprzęgła hydraulicznego/grupy pompowej/zestawu mieszającego włącznie, do odbiorników, odbiorniki (grzejniki, ogrzewanie podłogowe z wylewką), powrót(w tym, jeśli dotyczy, kolektory słoneczne będące elementem hybrydowego systemu ogrzewania z nowym źródłem ciepła),
  • w przypadku instalacji grzewczej ze zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym – instalacja od wyjścia ze zbiornika ciepła do odbiorników, odbiorniki (grzejniki, ogrzewanie podłogowe z wylewką), powrót do zbiornika (w tym, jeśli dotyczy, kolektory słoneczne będące elementem hybrydowego systemu ogrzewania z nowym źródłem ciepła)
  • instalacja cwu – (zbiornik cwu oraz instalacja od wyjścia z zasobnika cwu do punktów poboru, powrót do zasobnika cwu, obieg cyrkulacyjny, instalacja kolektorów słonecznych i pompy ciepła do ciepłej wody użytkowej)
  • równoważenie hydrauliczne – sprzęgło hydrauliczne oraz zawory równoważące
  • regulacja temperatury – głowice i zawory termostatyczne, elektroniczne regulatory pokojowe

W interpretacji dodatkowo wskazano, że mimo iż zbiornik akumulacyjny/buforowy oraz zbiornik cwu jest kwalifikowany do dofinansowania w ramach kategorii źródło ciepła, zapisy z Programu nie ograniczają możliwości kwalifikowania zbiornika akumulacyjnego/buforowego oraz zbiornika cwu w kategorii „instalacja centralnego ogrzewania oraz instalacja ciepłej wody użytkowej”. Powyższa „elastyczność” w kwalifikowaniu zbiornika ma na celu uniknięcie w przyszłości konieczności zwrotu środków przez beneficjenta, który zakwalifikował go do niewłaściwej kategorii. 

Ponadto informujemy, że interpretacja ma zastosowanie do wszystkich umów zawartych na podstawie wniosków o dofinansowanie złożonych od 15.05.2020 r., które nie zostały jeszcze rozliczone w tym zakresie lub są w trakcie rozliczania wnioskiem o płatność zawierającego te koszty kwalifikowane.