Przypominamy mieszkańcom, że w ramach Programu „Czyste Powietrze” istnieje możliwość pozyskania kredytu na sfinansowanie inwestycji. Zapowiadana ścieżka bankowa w programie „Czyste Powietrze”, czyli nabór wniosków o dotacje na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego, ruszyła 6 lipca 2021 r.

Najważniejsze warunki realizacji inwestycji poprzez ścieżkę bankową, inne w stosunku wobec ścieżki realizowanej przez dotację z WFOŚiGW:

- rozpoczęcie przedsięwzięcia: liczone od daty złożenia wniosku,

- okres realizacji: 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku,

- rozliczenie wniosku: rozliczenie całości po zakończeniu przedsięwzięcia,

- korekta wniosku o dotację: nie ma takiej możliwości, jest możliwość ponownego złożenia wniosku.

Warunkiem wypłaty dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu jest wypłacenie beneficjentowi przez bank kredytu z przeznaczeniem wyłącznie na cele zgodne z programem „Czyste Powietrze”, w tym co najmniej w 95% na pokrycie kosztów kwalifikowanych, oraz wykorzystanie tego kredytu przez beneficjenta zgodnie z jego przeznaczeniem.

 

Gwarancja Czyste Powietrze

Ścieżka bankowa w „Czystym Powietrzu” przewiduje też możliwość objęcia kredytów gwarancjami z Ekologicznego Funduszu Poręczeń i Gwarancji (EFPiG), którym dysponuje Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Dzięki tym gwarancjom, banki kredytujące mogą zaproponować korzystniejsze warunki kredytu przeznaczonego na finansowanie inwestycji zgodnych z programem.

 

Składanie wniosku

 1. W oddziale banku, który przystąpił do programu „Czyste Powietrze”, złóż wniosek o Kredyt Czyste Powietrze, a po przyznaniu kredytu – wniosek o dotację z programu „Czyste Powietrze”. Konsultant (pracownik banku) pomoże Ci wypełnić dokumenty.
 2. Po pozytywnej decyzji kredytowej lub warunkowej umowie kredytowej, Twój bank złoży w Twoim imieniu wniosek o dotację do właściwego terytorialnie wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw).
 3. Twój bank, po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu dotacji, wypłaci Ci kredyt. Jeśli kredyt jest zabezpieczony gwarancją BGK, to wypłata kredytu nastąpi po podpisaniu umowy dotacji.
 4. W terminie 18 miesięcy (licząc od dnia złożenia wniosku o dotację) powinieneś zrealizować inwestycję, a następnie złożyć w wfośigw wniosek o jej rozliczenie.
 5. WFOŚiGW wypłaci Ci dotację po pozytywnej weryfikacji przedstawionych przez Ciebie dokumentów zakupowych. Środki trafią na rachunek Twojego kredytu, co oznacza, że bank zaksięguje je na poczet spłaty kapitału kredytu.

 

Lista banków, które uruchomiły kredyty do programu „Czyste Powietrze”

 1. Alior Bank
 2. Bank Ochrony Środowiska
 3. BNP Paribas Bank Polska
 4. Credit Agricole Bank Polska
 5. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz Banki Spółdzielcze z Grupy BPS, w tym Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu – Zdroju,
 6. SGB-Bank S.A. wraz z Bankami Spółdzielczymi SGB
 7. Santander Consumer Bank S.A.

 

 Więcej informacji:  https://czystepowietrze.gov.pl/zloz-wniosek-w-banku/

opis grafiki: logo programu Czyste Powietrze, niebieskie napisy na białym tle (dostępność cyfrowa)