W związku z działalnością w Urzędzie Gminy Świerklany, Punktu konsultacyjno–informacyjnego Programu „Czyste Powietrze” informujemy o efektach wdrażania Programu w naszej gminie. Od początku jego realizacji do dnia 30.09.2022 roku w naszej gminie:

- złożono 727 wniosków o dofinansowanie,

- zawarto 651 umów o dofinansowanie,

- zrealizowano 349 przedsięwzięć termomodernizacyjnych,

- wypłacono 2 958 867,11 zł kwoty dotacji.

Przypominamy jednocześnie, że gminny punkt Programu zlokalizowany jest w budynku Urzędu Gminy, I piętro, pok. 1.11 i działa we wtorki (13:00 – 16:00), środy (13:00 - 16:00) i czwartki (13:00 – 17:00). Wizyty są możliwe po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod nr (32) 440 87 42, w godzinach otwarcia punktu.

W punkcie uzyskasz m.in. następującą pomoc:

- informacje o Programie i możliwościach uzyskania dofinansowania oraz rozliczania przyznanej dotacji,

- wypełnienie wniosku o przyznanie dofinansowania i jego wysłanie do WFOŚiGW w Katowicach,

- wypełnienie wniosku o wypłatę dotacji oraz sprawdzenie kompletności załączników. 

Strona programu:  https://czystepowietrze.gov.pl/

Strona WFOŚiGW w Katowicach: https://www.wfosigw.katowice.pl/oferta-dla-osob-fizycznych/program-czyste-powietrze.html

Strona z dokumentacją programową: https://www.wfosigw.katowice.pl/wymagane-dokumenty.html

Strona generatora wniosków o dofinansowanie: https://gwd.nfosigw.gov.pl/