Wszystkim mieszkańcom gminy zainteresowanym uzyskaniem dotacji na termomodernizację domu przypominamy, że w budynku Urzędu Gminy Świerklany działa punkt konsultacyjno – informacyjny Programu. Zlokalizowany jest on w budynku Urzędu Gminy - I piętro, pok. 1.11 i działa we wtorki (13:00 – 16:00), środy (13:00 - 16:00) i w czwartki (13:00 – 17:00). Wizyty są możliwe po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod nr (32) 440 87 42, w godzinach otwarcia punktu.

W punkcie uzyskać można m.in. następującą bezpłatną pomoc:

- informacje o Programie i możliwościach uzyskania dofinansowania oraz rozliczania przyznanej dotacji,

- wypełnienie wniosku o przyznanie dofinansowania i jego wysłanie do WFOŚiGW w Katowicach,

- wypełnienie wniosku o wypłatę dotacji oraz sprawdzenie kompletności załączników.

Przypominamy jednocześnie, że kluczowe warunki pozwalające na ubieganie się o dotację to: wnioskodawcą musi być właściciel budynku lub współwłaściciel, budynek musi mieć uregulowany stan prawny, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w budynku powierzchnia przeznaczona na tę działalność nie może przekroczyć 30% powierzchni całkowitej, dochód wnioskodawcy stanowiący podstawę obliczenia podatku nie może przekroczyć 135 000 zł za ostatni rok rozliczony z Urzędem Skarbowym (w przypadku wspólnego rozliczania się limit 135 000 zł dotyczy wspólnego dochodu podzielonego przez 2),  w przypadku starania się o dotację do ocieplenia przegród budowlanych i/lub stolarki okiennej / drzwiowej, pozwolenie na budowę musi być wydane przed 31 grudnia 2013 roku.

Informujemy, że dotacja do mikroinstalacji fotowoltaicznej jest dostępna w Programie „Czyste Powietrze” tylko dla osób, które w tym samym wniosku wystąpią o dotację na wymianę posiadanego źródła ciepła  poniżej 5 klasy. Inne osoby zachęcamy do skorzystania z programu „Mój prąd”  https://mojprad.gov.pl/ 

Nowością w Programie jest możliwość uzyskania dotacji na audyt energetyczny budynku, a także – dla osób, które złożyły już wcześniej wniosek o dotację w Programie i ta dotacja została im w całości wypłacona – złożenie kolejnego wniosku na inny zakres robót termodernizacyjnych niż we wniosku wcześniejszym.

Strona programu: https://czystepowietrze.gov.pl/

Zapraszamy do Punktu informacyjnego programu „Czyste Powietrze”