W odpowiedzi na ofertę złożoną przez Stowarzyszenie TF 13 Scorpion i dotyczącą realizacji projektu pt.: „Letnie zawody sportowo-obronne OPW i klas mundurowych z okazji 800-lecia Jankowic i 50-lecia Gminy Świerklany” (działanie: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej), informujemy, że w wyznaczonym terminie, tj. od 1.03 do 7.03 br. nie wpłynęła żadna opinia ani sugestia. W najbliższym czasie zostanie podpisana umowa z wnioskodawcą o udzielenie dotacji w wysokości 10 000,00 zł.