Do dnia 26.02 br. można skorzystać z bezpłatnych porad prawnych udzielanych przez członków Izby Adwokackiej w Katowicach, w ramach Tygodnia Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem. Projekt koordynuje Ministerstwo Sprawiedliwości, w związku z obchodzonym dnia 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw. W projekcie corocznie biorą udział między innymi sądy, prokuratury, jednostki Policji, organizacje pozarządowe i przedstawiciele zawodów prawniczych.

Pomoc prawna udzielana jest za pomocą środków komunikowania się na odległość (telefon, mail), z możliwością spotkania stacjonarnego w kancelarii wybranego adwokata (po uprzednim ustaleniu terminu).

Lista adwokatów udzielających bezpłatnej pomocy prawnej dostępna jest pod linkiem: https://starostwo.rybnik.pl/2023/02/20/nieodplatnie-porady-prawne-osobom-pokrzywdzonym-przestepstwem/