Zarządzeniem Nr W.0050.11.2023 Wójta Gminy Świerklany z dnia 16 stycznia 2023 r. ustalone zostały terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych SP prowadzonych przez Gminę Świerklany na roku szkolnym 2023/2024.

Więcej informacji na temat rekrutacji można uzyskać w sekretariatach poszczególnych szkół podstawowych.

Szczegóły poniżej.