Zachęcamy rolników z terenu naszej gminy do zapoznania się w informacją na temat ekoschematów - nowych płatności w ramach płatności bezpośrednich w latach 2023-2027.

Na płatności bezpośrednie w latach 2023-2027 dostępny budżet wynosi 17,33 mld euro, w tym na ekoschematy planowana do wydatkowania kwota, to 4,33 mld euro, co stanowi 25% pomocy finansowej płatności bezpośrednich.

W ramach ekoschematów rolnicy będą mogli ubiegać się o płatności związane z:

  • obszarami z roślinami miododajnymi,
  • prowadzeniem produkcji roślinnej w systemie Integrowanej Produkcji Roślin,
  • biologiczną ochroną upraw,
  • retencjonowaniem wody na trwałych użytkach zielonych,
  • dobrostanem zwierząt,
  • rolnictwem węglowym i zarządzaniem składnikami odżywczymi.

Z celem i wymogami poszczególnych ekoschematów, które będą obowiązywać już w bieżącym roku, można zapoznać się na stronie www.arimr.gov.pl

                                                                                          PZDR Rybnik

                                                                                       Kazimiera Poliwka

                                                                                źródło : www.arimr.gov.pl