Na prośbę Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego zamieszczamy informację o naborze kandydatów do Rady konsultacyjnej ds. Strategii Terytorialnej Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027. Rada konsultacyjna będzie pełniła funkcję opiniodawczo-doradczą w sprawach związanych z przygotowaniem, prowadzeniem i oceną realizacji dokumentu pn. Strategia Terytorialna Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027.

Prace nad strategią trwają. Zadanie polega na wyznaczeniu celów i kierunków działań dla całego obszaru Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego na kolejnych 8 lat. Strategia obejmuje obszar 28 samorządów, w tym Gminy Świerklany. Szczegółowe informacje dostępne są na https://subregion.pl/nabor-kandydatow-do-rady-konsultacyjnej-ds-strategii-terytorialnej-subregionu-zachodniego-wojewodztwa-slaskiego-na-lata-2021-2027/