Urząd Gminy Świerklany informuje, że wnioski mieszkańców o zakup preferencyjny paliwa stałego na sezon grzewczy 2022/2023 można składać w Kancelarii Ogólnej UG do końca lutego bieżącego roku. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.