Urząd Statystyczny w Katowicach informuje o planowanym badaniu ankietowym pn. „Uczenie się osób dorosłych”, jakie przeprowadzone zostanie w terminie od 1 lutego do 31 marca br., w formie wywiadu telefonicznego wśród mieszkańców województwa śląskiego.

Badanie prowadzone jest co 6 lat. Głównym jego celem jest uzyskanie informacji na temat uczestnictwa osób w wieku 15-69 lat w kształceniu formalnym i nieformalnym, w powiązaniu z cechami społeczno-demograficznymi. Uczestnictwo jak największej liczby osób w badaniu jest kluczowe dla jego efektywności.

Zwracamy się z prośbą do mieszkańców naszej gminy, którzy zostaną objęci badaniem, o współpracę w tym zakresie i udzielenie rzetelnych odpowiedzi.  

Opis grafiki: plakat przedstawia czarne napisy na białym tle oraz zielone i niebieskie elementy graficzne (dostępność cyfrowa)