Do 18 stycznia br. można było zgłaszać uwagi i opinie do projektu uchwały w sprawie określania zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach zlokalizowanych na terenie Gminy Świerklany. Informujemy, że nie wpłynęła żadna opinia ani uwaga. Projekt uchwały zostanie przedstawiony Radzie Gminy Świerklany podczas najbliższej sesji.