W programie jednej z najbliższych sesji Rady Gminy Świerklany znajdzie się uchwała w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 199/XXIX/20 Rady Gminy Świerklany z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świerklany.

Zarządzenie o konsultacjach:

Projekt uchwały: