W programie jednej z najbliższych sesji Rady Gminy Świerklany znajdzie się uchwała w sprawie określania zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach zlokalizowanych na terenie Gminy Świerklany. Uwagi i opinie do projektu ww. uchwały można zgłaszać do dnia 18.01.2023 r.

Zarządzenie o konsultacjach:

Projekt uchwały: