Kolejnych dwóch nauczycieli w naszej gminie zaliczyło pomyślnie egzamin zawodowy i uzyskało awans na stopień nauczyciela mianowanego. W dniu dzisiejszym, zatrudnione w SP nr 1 w Świerklanach, panie: Marzena Grzegorzek i Edyta Rozkosz odwiedziły Urząd Gminy Świerklany, by spotkać się z władzami gminy i złożyć uroczyste ślubowanie. Akty nadania odebrały z rąk wójta Tomasza Pieczki, który pogratulował im awansu zawodowego i życzył wytrwałości w pracy z uczniami.

Na zdjęciu stoją od lewej: wójt Tomasz Pieczka, Edyta Rozkosz i Marzena Grzegorzek.