Mijający rok sprzyja podsumowaniom i ocenie działań samorządów. Jednym z najbardziej prestiżowych rankingów jest publikowany cyklicznie przez Dziennik Rzeczpospolitą, Ranking Samorządów. Pragniemy poinformować, że niezależne gremium naukowców przyznało nam w tym roku 86 miejsce na ponad 1500 gmin wiejskich z terenu całego kraju!

Dla naszej gminy oznacza to awans o blisko kolejnych 200 miejsc (z 262 miejsca w 2021 roku dotarliśmy na miejsce 86). Tym samym znaleźliśmy się w pierwszej setce gmin wiejskich z terenu całego kraju, które doceniono za konsekwentnie realizowane działania na rzecz mieszkańców i troskę o zrównoważony rozwój lokalny.

Warto podkreślić, że oceny działań władz naszej gminy dokonała grupa niezależnych ekspertów, którzy co roku przyglądają się i analizują efekty pracy wójtów, burmistrzów, prezydentów i starostów oraz ich współpracę z radami gmin, miast i radami powiatów - w aspekcie społecznym, gospodarczym i ekologicznym. Sam ranking prowadzony jest od blisko 20 lat i uznawany jest za jeden z najbardziej wiarygodnych rankingów w kraju.

Cieszy fakt, że w tak trudnej obecnie sytuacji finansowo-gospodarczej, my wciąż się rozwijamy i realizujemy wyznaczone cele!  

opis grafiki: kontury mapy Polski na czarnym tle - logo rankingu (dostępność cyfrowa)