Informujemy, że dniach od 18 do 23 listopada br. przedstawione zostały do konsultacji na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, projekty uchwał dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2023 rok. W ww. okresie nie wpłynęła żadna opinia ani uwaga.