W dniach 17-22 listopada 2022 roku przeprowadzone zostały konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców zamieszkujących w Gminie  Świerklany. Informujemy, że we wskazanym terminie nie wpłynęła żadna uwaga ani opinia. Projekt uchwały przedstawiony zostanie Radzie Gminy Świerklany na najbliższym posiedzeniu.