Jak co roku informujemy mieszkańców o prowadzonej na terenie gminy Akcji Zima.

Za zimowe utrzymanie dróg gminnych od 1.11.2022 r. do 31.03.2023 r. odpowiada Urząd Gminy Świerklany – Referat Drogownictwa i Utrzymania Terenów Gminnych.

Telefony kontaktowe 

Urząd Gminy Świerklany - w godz. pracy tj.: od poniedziałku do środy w godz. 7.30-15.30, czwartek od 7.30 do 17.00 i w piątek od 7.30 do 14.00

tel. 32 440 87 38, 32 432 75 00, 32 440 87 36                                                                                                                                    

 

Telefon całodobowy do Akcji Zima   574 377 114

 

Zarząd Dróg, Inwestycji i Remontów Powiatu Rybnickiego, ul. Jankowicka 49 , 44-200 Rybnik   32 422 74 78

drogi powiatowe - ul. Plebiscytowa, Boryńska, Szerocka, Nowa - 32 422 78 74

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „H i M” S.C. Honorata Elias-Ogierman, Marcin Ogierman Racibórz       

Lider Konsorcjum - 32 441 40 13, 663 613 601                       

drogi wojewódzkie ul. Wodzisławska, ul. 3 Maja,  

Kościelna, Żorska, Rybnicka, Świerklańska w Jankowicach

Telefon całodobowy  669 839 760