Gmina Świerklany uzyskała dofinansowanie dla przedsięwzięcia grantowego pt. „Poprawa dostępności budynków użyteczności publicznej dla osób z niepełnosprawnościami zlokalizowanych w Świerklanach”, finansowanego w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” i realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Kwota dofinansowania wynosi 99 800 zł i stanowi 100% kosztów kwalifikowanych.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa dostępności budynków użyteczności publicznej dla osób z niepełnosprawnościami zarówno słuchu, wzroku, jak i z ograniczeniami ruchowymi, zlokalizowanych w Gminie Świerklany.

Przewidywane są następujące działania:

  • budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej nr 2 w Świerklanach,
  • zakup tyflomapy oraz krzeseł ewakuacyjnych-transportowych dla osób z niepełnosprawnością ruchową do budynku Urzędu Gminy Świerklany,
  • zakup pętli indukcyjnych dla osób słabosłyszących, kontrastowych systemów oznaczeń dla osób słabowidzących oraz wycieraczek antypoślizgowych do budynku Urzędu Gminy Świerklany i jednostek podległych.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest kolejnym podmiotem, u którego gmina starała się zdobyć środki na swój rozwój. Pozyskanie dotacji z PFRON-u pozwoli nam jeszcze lepiej zatroszczyć się o potrzeby mieszkańców i ułatwić funkcjonowanie osobom z różnego rodzaju niepełnosprawnościami.