Jak co roku zachęcamy mieszkańców naszej gminy do tego, aby z okazji Święta 11 Listopada wywiesili flagę państwową na swoich budynkach. Odzyskanie przez Polskę niepodległości jest jednym z najważniejszych wydarzeń w naszej historii, a upamiętnienie tego faktu poprzez wywieszenie flagi – przejawem patriotycznej postawy i wyrazem szacunku do historii naszego kraju. 

opis grafiki: flaga biało-czerwona (dostępność cyfrowa)