W związku ze zbliżającym się sezonem zimowym, w czasie którego zagrożone jest zdrowie i życie osób ubogich, które nie są w stanie same zapewnić sobie ciepłego schronienia i posiłku, informujemy o planowanym uruchomieniu infolinii dla bezdomnych. Pod numer 987 mogą dzwonić zarówno osoby pozostające bez dachu nad głową, jak i mieszkańcy, którzy chcą pomóc takim osobom w zakresie zapewnienia im przez służby noclegu i wyżywienia. Przypadki takie można zgłaszać na podany wyżej numer telefonu. Począwszy od 1 listopada br., infolinia czynna będzie całodobowo, przez cały tydzień i tradycyjnie obejmie swoim zasięgiem teren całego województwa śląskiego.

Pamiętajmy - zima to szczególnie trudny czas dla tych, którzy nie mają gdzie mieszkać. W tym roku sytuacja jest o tyle trudniejsza, że wsparcia potrzebować mogą także osoby starsze i chore, które nie są w stanie poradzić sobie z załatwieniem formalności związanych z zakupem opału lub których po prostu na niego nie stać. Dlatego też powinniśmy zwracać szczególną uwagę na to, czy ktoś z naszego otoczenia nie potrzebuje pomocy i wsparcia.