Polska Grupa Górnicza S.A. informuje o tym, że istnieje możliwość zakupu węgla bezpośrednio na kopalni, bez konieczności logowania się do systemu. Jest to ułatwienie zwłaszcza dla osób starszych, które czasem nie radziły sobie z internetowym korzystaniem z usług e-sklepu. Wykaz kopalni znajduje się na stronie www.pgg.pl

PGG podkreśla jednocześnie, że cały czas prowadzone są prace nad rozwojem sklepu internetowego, za pośrednictwem którego sprzedano już ponad milion ton węgla. W ostatnim czasie zwiększyła się liczba punktów odbioru węgla kupionego w e-sklepie PGG - Kwalifikowani Dostawcy Węgla zapewnią dodatkowe punkty odbioru zakupionego towaru. Tym samym, odbiór węgla luzem możliwy jest teraz w różnych częściach Polski, a sieć Kwalifikowanych Dostawców Węgla będzie systematycznie rozbudowywana o kolejne województwa i powiaty, by docelowo działać na terenie całego kraju.

Co się zmieni? Dotychczas, węgiel luzem kupiony w e-sklepie PGG należało odebrać we własnym zakresiez kopalni na Śląsku. Teraz zamówienie złożone w e-sklepie PGG zostanie automatycznie przekazane do obsługi logistycznej realizowanej z kopalni do wybranego przez mieszkańca punktu odbioru  – Kwalifikowany Dostawca Węgla przewiezie towar na swój skład – dopiero stąd kupujący odbierze go, po czym  zamówienie złożone w e-sklepie PGG będzie uznane za zrealizowane. Dodatkowo, we własnym zakresie mieszkaniec może zlecić Kwalifikowanemu Dostawcy Węgla inne usługi, dostawę towaru pod wskazany adres. Szczegóły na www.pgg.pl