Informuję, iż w dniu 20 października 2022r. o godz. 16:00 w sali narad Urzędu Gminy Świerklany odbędzie się LVII sesja Rady Gminy Świerklany.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 29.09.2022r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świerklany na lata 2022-2028.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 304/XLV/21 Rady Gminy Świerklany w sprawie budżetu Gminy Świerklany na rok 2022.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Rybnickiego na lata 2021-2030.
 7. Informacja Wójta Gminy Świerklany w sprawie oświadczeń majątkowych Zastępcy Wójta, Sekretarza, Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych Gminy oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Wójta.
 8. Informacja Przewodniczącego Rady w sprawie oświadczeń majątkowych radnych, Przewodniczącego Rady Gminy i Wójta Gminy.
 9. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
 10. Wolne wnioski i informacje.
 11. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący

Rady Gminy Świerklany

   Anna Kula-Piecha