Na podstawie Zarządzenia Nr W.0050.224.2022 Wójta Gminy Świerklany z dn. 19.09.2022 r., w dniach od 20 do 27 września br. prowadzone były prowadzane konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Świerklany oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. Informujemy, że w wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna opinia ani uwaga.

 

Na podstawie Zarządzenia Nr W.0050.227.2022 Wójta Gminy Świerklany z dn. 22.09.2022 r., w dniach od 22 do 28 września br. prowadzone były prowadzone konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 233/XXXVII/17 Rady Gminy Świerklany z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Świerklany (tekst jednolity Dz. U. Woj. Śl. z 2020 poz. 6313). Informujemy, że w wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna opinia ani uwaga.