Informuję, iż w dniu 29 września 2022r. o godz. 16:00 w sali narad Urzędu Gminy Świerklany odbędzie się LVI sesja Rady Gminy Świerklany.

 

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 24.08.2022r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świerklany na lata 2022-2028.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 304/XLV/21 Rady Gminy Świerklany w sprawie budżetu Gminy Świerklany na rok 2022.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Świerklany oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 233/XXXVII/17 Rady Gminy Świerklany z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Świerklany.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 9. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
 10. Wolne wnioski i informacje.
 11. Zamknięcie sesji.

 

 

Przewodniczący

Rady Gminy Świerklany

   Anna Kula-Piecha