W programie najbliższej sesji Rady Gminy Świerklany znajdzie się projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 233/XXXVII/17 Rady Gminy Świerklany z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Świerklany

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ww. projekt poddany zostaje społecznym konsultacjom, które zakończą się 28 września 2022 roku. Szczegóły poniżej