Dzięki środkom finansowym pozyskanym przez Gminę Świerklany, w Szkole Podstawowej nr 1 w Świerklanach rozpoczęła się realizacja działań w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Jest to projekt „Aktywna tablica” na lata 2020-2024, dzięki któremu do końca 2022 roku zakupione zostaną dla placówki pomoce dydaktyczne i narzędzia do terapii dla uczniów mających problemy w edukacji szkolnej, jak również komputery. Zakupione wyposażenie pozwoli na zwiększenie efektywności zajęć dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Wartość całego przedsięwzięcia to 47 240,00 zł, z czego 35 000,00 zł stanowi dofinansowanie z budżetu państwa.