Informacja o udzielaniu stypendium szkolnego w roku szkolnym 2022/2023 dla obywateli Ukrainy. Także obywatele Ukrainy mogą starać się o przyznanie stypendium w nowym roku szkolnym. Szczegółowe informacje w języku polskim oraz ukraińskim – poniżej.