Przypominamy, że każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej, powinien w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. złożyć odpowiedni wniosek do Wójta Gminy Świerklany, wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r. W przypadku hodowców bydła, do wniosku należy dołączyć dodatkowo dokument wydany przez kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła, będącego w posiadaniu producenta rolnego.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022 r. wynosi:

110,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

40,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła. 

Pieniądze wypłacane będą w terminie od 3 do 31 października 2022 r., gotówką w kasie Urzędu Gminy albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, wraz z towarzyszącymi mu załącznikami jest dostępny pod linkiem: https://www.swierklany.pl/index.php/dla-mieszkanca/podatki?start=2

Dokumentację można również pobrać osobiście w Referacie Podatkowym - biurze nr 0.02 Urzędu Gminy (parter).