Mieszkańców naszej gminy - osoby niepełnosprawne oraz ich opiekunów zachęcamy do wypełnienia ankiety przygotowanej przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ankieta ta ma na celu zbadanie, jakiego rodzaju technologie wspomagające są aktualnie najbardziej potrzebne oraz czy osoby niepełnosprawne byłyby zainteresowane ich wypożyczeniem.

Ankietę wypełnia się on-line - link do ankiety: https://forms.office.com/r/VQ3N4zPAU5

Na odpowiedzi PFRON czeka do 19 sierpnia br.