Do dnia 22.12.2022 r. (z możliwością przedłużenia) lub do wyczerpania alokacji środków potrwa kolejny nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego Mój Prąd 4.0. Beneficjentami programu są osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej. Nabór wniosków dedykowany jest dla osób, które zgłoszą przyłączenie mikroinstalacji po 01.04.2022r. oraz dla dotychczasowych prosumentów, którzy zmienią system rozliczania z systemu opustów na nowy system net billing.

Dotacją objęte zostaną przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu: mikroinstalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW, magazynów ciepła, magazynów energii elektrycznej o pojemności co najmniej 2 kWh oraz systemów zarządzania energią. Wsparciem nie są objęte rozbudowy lub przebudowy istniejących systemów PV.

Wnioski w programie “Mój Prąd” można złożyć wyłącznie elektronicznie, za pomocą Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD) dostępnym na stronie https://gwd.nfosigw.gov.pl/

Wszystkie szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://mojprad.gov.pl/