Mieszkańcom gminy przypominamy o możliwości skorzystania z oferty punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji, prowadzonych przez specjalistów ze Stowarzyszenia DOGMA.

Na stronie internetowej www.dogma.org.pl - pod linkiem https://dogma.org.pl/lokalizacje/powiat-rybnicki/ znajdują się wszystkie informacje nt. świadczenia usług z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej na terenie naszego powiatu. Punkty te działają w trybie stacjonarnym. Harmonogram pracy wszystkich punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego dostępny jest pod adresem:

https://starostwo.rybnik.pl/informator/nieodplatna-pomoc-prawna/ Na poradę prosimy umówiać się telefonicznie - na stronie www.dogma.org.pl podane są numery do zapisów na porady udzielane przez prawników i doradców Stowarzyszenia DOGMA.