Przed nami najgorętszy dla rolników okres w roku, czyli żniwa. W związku z powyższym, Okręgowy Inspektor Pracy w Katowicach apeluje o zachowanie bezpiecznych warunków pracy w polu oraz zwracanie szczególnej uwagi na dzieci przebywające w tym czasie w gospodarstwach domowych.  

W trosce o zdrowie rolników i ich rodzin apeluje się o poszanowanie zasad bezpieczeństwa pracy przy wykonywaniu codziennych zadań w gospodarstwach rolnych, a przede wszystkim podczas nadchodzących żniw. Nie wolno zapominać o stosowaniu zasad bezpiecznej obsługi maszyn i urządzeń rolniczych oraz o dobrej organizacji pracy. Należy również pamiętać, że pośpiech i rutyna są częstymi przyczynami tragicznych wypadków przy pracy rolniczej.

Okres żniw to czas wakacji, dlatego wiele dzieci pomaga w polu. Należy pamiętać, aby prace wykonywane przez dzieci nie były niebezpieczne i nie przekraczały ich możliwości. To samo tyczy się pomocy dzieci przy pracach w gospodarstwach rolnych. Należy odpowiednio zaplanować i nadzorować zadania powierzane dzieciom, a w szczególności pozwalać im na wykonywanie wyłącznie takich prac, które nie przekraczają ich możliwości psychofizycznych wynikających z młodego wieku. Wakacje to przede wszystkim czas odpoczynku dla dzieci.