Wyrazy głębokiego współczucia oraz żalu z powodu śmierci

Śp. Jerzego Rugora,

wieloletniego sołtysa Jankowic,

radnego Gminy Świerklany i społecznika,

Rodzinie oraz Bliskim składają

 

     Przewodnicząca Rady Gminy Świerklany                        Wójt Gminy Świerklany

               Anna Kula-Piecha                                            Tomasz Pieczka