Na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Świerklany Nr W.0050.153.2022 z dnia 22 czerwca 2022 r., w dniach od 23 do 29 czerwca br. prowadzone były konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostkowej paliwa w Gminie Świerklany na rok szkolny 2022/2023. Informujemy, że w wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna opinia ani uwaga. Projekt uchwały w zaproponowanej formie zostanie przedstawiony Radzie Gminy Świerklany celem jego akceptacji.