Na podstawie Zarządzenia Nr W.0050.150.2022 Wójta Gminy Świerklany z dn. 21.06.2022 r., w dniach od 21 do 28 czerwca br. prowadzone były konsultacje projektu uchwały dot. zmiany uchwały Rady Gminy Świerklany nr 270/XL/18 z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Świerklany. Informujemy, że w wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna opinia ani uwaga. Projekt uchwały w zaproponowanej formie zostanie przedstawiony Radzie Gminy Świerklany celem jego akceptacji.