Na podstawie Zarządzenia Nr W.0050.133.2022 Wójta Gminy Świerklany z dn. 2.06.2022 r., w dniach od 3 do 15 czerwca br. prowadzone były konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Świerklany z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok. Informujemy, że w wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna opinia ani uwaga. Projekt uchwały w zaproponowanej formie zostanie przedstawiony Radzie Gminy Świerklany celem jego akceptacji.