Gmina Świerklany otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pn. "Przebudowa ulicy Spacerowej w Świerklanach”, ze środków z Państwowego Funduszu Celowego - Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Beneficjent: Gmina Świerklany

Kwota dofinansowania: 658 706,00 zł

Kwota całkowita: 1 457 864,02 zł

Termin realizacji: 2022 r.

Celem zadania jest poprawa gminnej infrastruktury komunikacyjnej i bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Przebudowa ulicy Spacerowej w Świerklanach na odcinku 855 m, podniesie standard techniczny drogi publicznej i jej parametrów użytkowych oraz przyczyni się do usprawnienia ruchu samochodowego.