W programie jednej z najbliższych sesji Rady Gminy Świerklany znajdzie się projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Świerklany z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ww. projekt poddany zostaje społecznym konsultacjom. Szczegóły poniżej.